Flora del Pirineu català/Thalictrum minus

El talictre menut és una herba perenne de la família de les ranunculàcies que és present en pastures i vorades de bosc de l'estatge montà, subalpí i alpí fins als 2500 m. Es distribueix per tota la serralada pirinenca per bé que és una planta rara. És una planta tòxica.

Enllaç extern

modificaTORNAR a l'índex