Flora del Pirineu català/Vicia benghalensis

El matagat és una herba hirsuta de la família de les lleguminoses rara a la serralada pirinenca. Aquesta planta, normalemnt anual però de vegades i amb menor freqüència perenne, es troba en fenassars dels Pirineus orientals fins als 1.300 m d'altitud. En català es coneix també com a garlanda atropurpúria, veça, veça de Bengala, veça petita i veça vermella. No és una planta exclusivament pirinenca, més aviat general a la nostra terra.

Aspecte generalTORNAR a l'índex