Flora del Pirineu català/Vicia onobrychioides

La veça onobriquioide és una herba perenne de la família de les lleguminoses rara a la serralada pirinenca. Es pot trobar en pastures i herbassars calcícoles de l'estatge muntà fins al subalpí amb menys freqüència i fins als 1.800 m d'altitud. En català es coneix també com a veça o veça trepadellera.

Aspecte general
A l'Alzina d'Alinyà (Alt Urgell)
A l'Alzina d'Alinyà (Alt Urgell


TORNAR a l'índex