Flora del Pirineu català/Vicia sepium

La veça és una herba perenne de la família de les lleguminoses comuna a la serralada pirinenca. Les seves poblacions es troben a boscos, bardisses i vorades de bosc de l'estatge montà. El seu límit altitudinal és fins als 1.500 però ocasionalment també arriba als 2.100 m. En català s'anomena veça, veçot, veça de bardissa, vícia de bardissa...


Aspecte general de la planta en flor
Detall de la flor rosa violàcia
Fulles
Fruits


TORNAR a l'índex