Flora del Pirineu català/Vicia tetrasperma

La veça és una herba gràcil, anual i de flors lilacines de la família de les lleguminoses no gaire freqüent a la serralada pirinenca, malgrat ser-ho a altres altituds. Es pot trobar en hebeis humits i conreus de l'estatege montà fins als 1.500 m d'altitud. En català també rep el nom de vícia tetrasperma, més semblant al científic.


Aspecte general
Detall de la tija florida
Flor
FruitTORNAR a l'índex