Flora del Pirineu català/Vicia villosa

La garlanda pilosa és una herba pilosa de la família de les lleguminoses rara a la serralada pirinenca. Normalemnt anual però de vegades i amb menor freqüència perenne, aquesta herba es pot trobar en llocs herbosos des de l'estatge montà fins als 1.700 m d'altitud. En català també rep altres noms: veça, veça estrangera i veces bordes.

Aspecte general de la planta
Flor i fruit
TORNAR a l'índex