Matemàtiques (nivell ESO)/La funció lineal (y=mx)

Les funcions lineals s'escriuen en la forma = · , on és un nombre real,anomenat pendent.

La gràfica d'una funció recta sempre passa pel punt (0,0).

És creixent si és superior a 0 i decreixent si és inferior a 0.


  • Exemple:

El preu d'un quilo de cigrons és 3€. Representa en forma d'equació la relació entre el preu i els quilograms.


y: quantitat a pagar ( € )

x: quantitat comprada ( kg )

y = 3x

EXPLICACIÓ: Quan augmentem la m (constant de proporcionalitat) la recta s'inclina més, té més pendent.