Guia Epsilon Linux/Escrivint amb la Consola

En informàtica, una Consola o el Terminal es refereix al dispositiu de maquinari utilitzat per introduir o mostrar dades d'un ordinador. Per extensió, també es pot entendre com a terminal la línia d'ordres que és el programari que habitualment s'associava a aquests terminals.

Una interfície de línia d'ordres (o CLI, per les seves inicials en anglès) és un mètode per a manipular amb instruccions escrites el programa que en feu ús. S'interactua amb la informació de la manera més simple possible, sense gràfiques, només amb el text cru. Les ordres s'escriuen com línies de text (d'aquí el nom), i, si els programes responen, generalment ho fan posant informació en les línies següents.

La Consola de l'Epsilon és una finestra que us permet executar amb Linux algunes accions sobre el sistema o bé iniciar algun programa. A la guia Epsilon, en ocasions us demanarem per escriure amb la Consola. Aleshores, el que haureu d'escriure estarà imprès amb el símbol del dòlar al davant tal com es mostra al següent exemple:

$ mv /home/desktop/report.doc /home/keir

El símbol del dòlar a l'inici de l'ordre no s'ha d'escriure. Tan sols és per a indicar que és l'inici d'una ordre per la Consola.

Al principi, l'ús de la Consola pot semblar difícil. Però de fet és molt simple, tan simple que només cal escriure una mica. Amb el temps, els que s'hi acostumen, ho acaben utilitzant més que l'entorn gràfic. Per la seva fiabilitat i facilitat d'ús.

La Consola també serveix d'eina de diagnòstic. Si un programa no s'inicia, podeu iniciar-lo amb la Consola i veure si respon cap error. Per fer un tast: obriu la Consola i executeu Firefox. Si ha anat bé, el normal és que tingueu el Firefox obert.

Per veure un error, per exemple, executeu poweroff, que és l'ordre per apagar l'ordinador. El correcte és que no s'apagui l'ordenador i la Consola us informi que només l'usuari root (administrador) pot fer-ho des la Consola. Com veieu, la Consola us dóna una informació que pot ser molt útil.

Per aprendre una mica més del ús de la Consola, podeu fer un cop d'ull aquí: http://ajuda.ubuntu.cat/9.10/basic-commands/ca/index.html