Guia Ubuntu/Índex 18.04 LTS Reduïda

Guia d'instaŀlació i configuració GNU/LinuxModifica

Aquesta guia és una versió reduïda

Si voleu més informació sobre el programari lliure, tipus d'escriptoris i varietat de programari podeu visitar l'anterior guia de la versió 16.10: https://ca.wikibooks.org/wiki/Guia_Ubuntu/%C3%8Dndex_GNOME_16.10


CONEIX L'UBUNTU
Què té de bo Ubuntu amb la instal·lació reduïda?
i això del núvol? De què va?
CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ d'UBUNTU
Requeriments mínims de maquinari
Com aconseguir l'Ubuntu
Què CAL fer abans d'instal·lar?
Instal·lació a l'ordinador
Primers passos
CAPÍTOL SEGON
CONFIGURACIÓ BÀSICA
Paràmetres del sistema
L'escriptori GNOME
Navegador de Fitxers
CAPÍTOL TERCER
MULTIMÈDIA i IMATGE
Multimèdia i imatge
CAPÍTOL QUART
FITXERS i OFIMÀTICA
Sistema Fitxers GNU/Linux
Ofimàtica Online
CAPÍTOL CINQUÈ
INTERNET
Navegador web FIREFOX
Chromium
CAPÍTOL SISÈ
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI
Programari de l'Ubuntu