Guia Ubuntu/Índex Budgie 20.04 LTS

Guia d'instaŀlació i configuració GNU/LinuxModifica

CONEIX L'UBUNTU BUDGIE
A qui va adreçada aquesta guia?
Coneix Ubuntu Budgie
CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ d'UBUNTU BUDGIE
Requeriments mínims de maquinari
Com aconseguir Ubuntu Budgie?
Què CAL fer abans d'instal·lar?
Instaŀlació a l'ordinador
Primers passos
MinimalCD (Per equips amb poques prestacions)
CAPÍTOL SEGON
CONFIGURACIÓ BÀSICA
Escriptori Ubuntu Budgie
Administrador de Fitxers
CAPÍTOL TERCER
MULTIMÈDIA i IMATGE
Multimèdia amb Ubuntu Budgie
Gràfics
CAPÍTOL QUART
FITXERS i OFIMÀTICA
Sistema Fitxers GNU/Linux
Ofimàtica amb LibreOffice
CAPÍTOL CINQUÈ
INTERNET
Internet amb Ubuntu Budgie
CAPÍTOL SISÈ
JOCS
Jocs amb Ubuntu Budgie
CAPÍTOL SETÈ
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI
Programari