Guia Ubuntu/Índex Ubuntu Studio 11.10

Guia d'instaŀlació i configuració GNU/Linux

modifica
A qui va adreçada aquesta guia
Adreçament de la guia
CONEIX L'UBUNTU STUDIO
Què és l'Ubuntu Studio
Com aconseguir l'Ubuntu Studio
GNU
El Nucli Linux-RT
Què té d'especial l'Ubuntu Studio
Què ens ofereix l'Ubuntu Studio
Escrivint al Terminal
CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ D'UBUNTU
Requeriments mínims de maquinari
Instal·lació de l'Ubuntu Studio
CAPÍTOL SEGON
ENTORN D'ESCRIPTORI DE L'UBUNTU STUDIO
Configuració bàsica
Guia Ubuntu/Sistema Fitxers GNU/Linux
Guia Ubuntu/Fitxers i Carpetes. Propietaris i Permisos
CAPÍTOL TERCER
ÀUDIO
  • En preparació...
CAPÍTOL QUART
VÍDEO
  • En preparació...
CAPÍTOL CINQUÈ
GRÀFICS
  • En preparació...
CAPÍTOL SISÈ
ANIMACIÓ
  • En preparació...
CAPÍTOL NOVÈ
CONFIGURACIÓ AVANÇADA
 
Discs d'Ubuntu 10.04
Guia Ubuntu/Compressió d'arxius
Guia Ubuntu/Paquets .deb
Guia Ubuntu/Convertir .rpm a .deb
Guia Ubuntu/Contrasenya Administrador
Guia Ubuntu/Programes de Windows a Ubuntu
CAPÍTOL DESÈ
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI
Instal·lació del programari Ubuntu
Instal·lació en PowerPC MAC
CAPÍTOL ONZÈ
SEGURETAT
Actualització del sistema
Tallafocs
Eines de diagnòstic de resposta
Guia Ubuntu/Virus