Guia Ubuntu/Instaŀlació Programari Ubuntu 11.10

INSTAĿLACIÓ DE PROGRAMARI modifica

A l'Ubuntu disposeu de diverses eines per a poder instaŀlar programari. Unes amb entorn gràfic, com el Centre de programari de l'Ubuntu, i d'altres s'executen des del Terminal. (Vegeu Què és el Terminal al capítol Coneix l'Ubuntu d'aquesta guia)

Les d'entorn gràfic son més senzilles per al usuaris novells i tenen l'avantatge de poder visualitzar tot el programari disponible al vostre abast. L'ús del Terminal amb apt-get (que hi bé intaŀlat a l'Ubuntu per defecte) i aptitude (que no bé instaŀlat, però si és disponible als dipòsits de programari) té l'avantatge de disposar de més programari que l'eina Centre de programari de l'Ubuntu, però cal anar amb comte i ser acurat amb el que s'escriu, donat que tan sols posant una lletra malament a l'ordre del Terminal us provocarà un error no desitjat.

Abans de veure com funcionen les eines per a instaŀlar programari, veurem una mica com funciona el sistema Ubuntu.

Ubuntu prové de Debian i, per tant, gestiona d'igual manera les aplicacions instaŀlades.

A GNU/Linux anomenem paquet a una aplicació, biblioteca o component que es pugui instal·lar a un sistema. Alhora, és freqüent que cada distribució tingui el seu propi sistema de gestió de paquets. Els més coneguts són els RPM (originaris de RedHat) i els DEB (originaris de Debian). Ubuntu utilitza aquests últims. Per a instal·lar un paquet en concret, és probable que aquest tingui dependència d'altres paquets. Per exemple, si voleu instal·lar una aplicació gràfica per a navegar per Internet que utilitzi la biblioteca gràfica GTK, caldrà que tingueu instal·lat al sistema la biblioteca GTK per a poder instal·lar el navegador.

Ja fa uns anys, Debian va afegir un sistema de gestió de paquets DEB anomenat APT. Aquest sistema resol automàticament les dependències que té una aplicació, de tal manera que si voleu instal·lar el navegador comentat a l'exemple anterior, l'APT s'encarrega de baixar i instal·lar tant el navegador com la biblioteca GTK com tot el que calgui. I tot sense la intervenció de l'usuari i, per tant, aconseguint una instaŀlació més fàcil.

Ubuntu, al igual que Debian, també utilitza el sistema APT, per la qual cosa, també podreu gaudir d'aquestes comoditats.

L'APT pot funcionar agafant els paquets des d'un CD, però el més habitual és utilitzar APT conjuntament amb Internet. A Internet podreu trobar llocs amb recopilacions de paquets per a la vostra distribució, aquests llocs s'anomenen dipòsits.

També hi ha la possibilitat d'instaŀlar programari no disponible als dipòsits, però acostuma a ser més difícil. Per sort, tant Debian com Ubuntu ofereixen suficients paquets per a cobrir les necessitats d'un usuari normal. Actualment hi ha més de 40.000. paquets disponibles.

L'APT sempre selecciona per defecte la versió més recent dels paquets. Per tant, sempre tindreu la versió actualitzada.

Centre de programari de l'Ubuntu modifica

Aquesta és l'opció gràfica més senzilla. La trobareu al llançador lateral esquerre de l'escriptori. Amb Ubuntu MATE o amb Gnome, Lubuntu i altres derivats, probablement hi serà al Menú Sistema - Administració.

A la la finestra principal (lateral esquerre) hi trobareu unes icones per poder triar per temes: internet, jocs, ofimàtica, gràfics, etc. Si feu clic en una icona veureu tot el programari disponible relacionat. També hi ha seccions per als més populars i les novetats.

A la part superior hi teniu una opció que diu instal·lat per poder veure el que hi teniu instaŀlat.

Un cop haguéssiu triat un programa en concret, només us caldrà prémer la icona Instaŀla'l, tot seguit s'instaŀlarà automàticament i no haureu de fer res més. Al llançador de programes del lateral esquerre us apareixerà una icona del programa recent instaŀlat.

APT modifica

La instaŀlació, desinstaŀlació i actualització de paquets també es pot gestionar des del terminal amb apt (Advanced Packaging Tool).

Apt és una de les eines essencials a les distribucions de Gnu/Linux derivades de Debian, com ho és l'Ubuntu. Juntament amb aptitude i d'altres, són eines de gestió de paquets .deb, els quals us permetran instal·lar programari a l'Ubuntu amb una fiabilitat i estabilitat extraordinàries.


Alguns exemples d'ordres 'd'apt:

1.Actualització de la base de dades de paquets:

$ sudo apt-get update

2.Actualització del sistema:

$ sudo apt-get upgrade

3.Instal·lar un paquet:

$ sudo apt-get install nom_del_paquet

4.Reinstal·lar un paquet:

$ sudo apt-get install --reinstall nom_del_paquet

5.Eliminació d'una aplicació:

$ sudo apt-get remove nom_del_paquet

6.Eliminació d'un paquet i dels seus arxius de configuració:

$ sudo apt-get remove --purge nom_del_paquet

7.Suprimir un paquet i totes les seves dependències:

$ sudo apt-get autoremove nom_del_paquet

8.Cercar un paquet:

$ sudo apt-cache search nom_del_paquet

9.Per resoldre dependències pendents d'arreglar:

$ sudo apt-get -f install

10.Eliminar arxius .deb que ja estàn instal·lats:

$ sudo apt-get autoclean


Per a més informació d'aquestes ordres, consulteu les pàgines del manual:

$ man apt-get

$ man apt-cache