Guia de plantes medicinals, usos i cultiu/Berro

El creixen (Nasturtium officinale W. T. Aiton) és una planta de la família Brassicaceae (o de les crucíferes). La planta silvestre creix en abundància a la majoria dels rierols i corrents frescos poc profunds d'Europa i Àsia d'on és originària. En el Principat es troba àmpliament difosa. D'Europa i Àsia s'ha anat estenent per altres continents i, actualment, podem trobar-la a Amèrica del Nord i a Amèrica del Sud, o al Carib. A partir del segle XIX es va introduir el seu cultiu en horts i el seu ús com a planta cultivada ha anat augmentant a poc a poc. El creixen, en català, també es coneix amb els noms de caputxina, morritort d'aigua, creixenera, créixens vers, créixec, morritort, ravenell d'aigua o "berro" entre altres

Rorippanasturtiumaquaticum

Propietats modifica

Vitamines A,B,C, betacarotens i minerals. Afeccions respiratories,regeneració hepática, diabetes, retenció de líquids, obesitat, cáculs renals, biliars, vulnerari d´ampli espectre.

Contraindicacions modifica

No administrar si ulcus gástric-duodenal, gastritis, ni afeccions de vies renals o biliars. Contraindicat nens 4 anys.

Mètode de preparació modifica

5gr per infusió i taça

Cultiu modifica

Les llavors es planten a finals d´Hivern, germinant si es manté amb molta humitat, per divisió de mates amb arrel inclosa; replantant a Tardor o Primavera. Planta semiacuàtica requereix poc abonament i renovació d´aigua setmanal per evitar l´acumulació de sals.