Guia de plantes medicinals, usos i cultiu/Bryonia dioica

És un arbust que pot arribar fins a 4 metres, per tant. La forma de la rel és axonomorfa i és del tipus napiforme; és un nap allargat i deforme que pot arribar a ser tan gruixut com una cuixa humana. La arrel es forma a certa profunditat sota el sòl.

Bryonia dioica 004

Propietats modifica

Antitumoral tòpic.

Contraindicacions modifica

Sols ús tòpic, planta molt tòxica.

Mètode de preparació modifica

Tubercle es fa un emplastre, el posem al tumor directament.

Cultiu modifica

Planta silvestre, que creix tant en climes freds com en càlids. Se sembra a la primavera i creix com una trepadora, produint els brots tendres que es consumeixen com aliment. A finals d'any o al cap de dos anys es pot collir la arrel que farem anar com a cataplasma per curar el càncer. Es planta cada 80 centímetres i es posen canyes o malles per enfilar. Com més fèrtil sigui el terreny més vigor tindrà. Planta perenne, però a l'hivern perd la fulla i rebrota a la primavera, almenys en climes freds.