Guia de plantes medicinals, usos i cultiu/Vocabulari mèdic

Antifúngic: combat els fongs, micótic.

Aperitiu: estimula la gana, beguda o menjar que s'ingereix abans del menjar principal.

Astringent: són substàncies que aplicades en forma externa local (tòpica), retreuen els teixits i poden produir una acció cicatritzant, antiinflamatòria i antihemorràgica.

Avitaminosi: manca de vitamines.

Balsàmic: referit a la conseqüència d'aplicar extractes vegetals (Bàlsam) sobre un teixit viu.

Béquic: antitussigen.

Cardiotònic: tònic cardíac.

Carminatiu: expulsa gasos i flats.

Catàrtic: purificador, purgant.

Citotástic: es refereix a la propietat de certes substàncies o organismes a ser tòxics a cèl·lules.

Colagog: expulsa bilis.

Colerètic: activa producció de bilis.

Demulcent: substància viscosa de protecció local.

Detersiu: propietats com detergent / dissolvent.

Dispnea: dificultat per respirar.

Dispèpsia: Disfunció del procés digestiu.

Diürètic: augmenta la secreció d'orina.

Diaforètic: indueix la sudoració.

Disúria: dificultat o dolor en orinar.

Edematós: redueix inflor dels teixits.

Emenagog: normalitza la menstruació.

Emolient: estova dureses o tumors.

Estomáquic: afavoreix l'estómac, digéstico.

Eupéptic: afavoreix la digestió.

Febrífug: antipirètic, redueix la febre.

Galactógen / Galactagog: estimula secreció de llet.

Helmíntic: contra Helmints (cucs com la Tenia) helmintiasis.

Hemostàtic: talla les hemorràgies.

Hipocolesterolemiant: redueix el colesterol.

Hipolipemiant: disminueix lípids.

Lactífug: inhibeix secreció de llet materna.

Midriàtic: dilata les pupil·les.

Mucílag: substància vegetal viscosa o solució aquosa espessa d'una substància gomosa.

Oligúria (anúria): reducció o absència d'orina.

Oxitòcic: estimula evacuació del úter, abortiu.

Recidiva: reaparició d'un mal.

Rubefascent: provoca rubicundez o rubor.

Sialagog: provoca la salivació.

Vermífug: expulsa o mata cucs intestinals.

Vesicant: produeix butllofes a la pell.

Vulnerari: cura nafres i ferides.