Guifi.net. Tutorial/Determinar si tenim la xarxa a prop

Per unir-se a la xarxa de Guifi.net, cal determinar si es te a prop algun punt d'accés o algun node. La forma més senzilla de determinar-ho és "pintar" en els mapes de la pàgina web de Guifi.net el lloc on un està. Fer-ho no compromet a res i, en canvi, permet determinar on s'està en relació a altres punts de la xarxa i esbrinar quin és el punt d'accés que es te més a prop i amb millor línia de visió sense obstacles. El senyal de la xarxa de Guifi.net és molt menys potent que la d'un telèfon mòbil i els obstacles (arbres, parets, edificis) entre un i el punt d'accés poden impedir la connexió. Per aquesta raó, la xarxa wifi de Guifi.net es fa "per les teulades", instal·lant els aparells on s'acostuma a tenir les antenes de televisió. Aquesta és una de les claus que ha permés tenir a més de 8.500 nodes connectats (2/2010).

Per conèixer on un està en relació a la xarxa, només cal afegir un node. Això es pot fer primer a una pàgina de prova i, després, a la pàgina principal.

Registrar-se

modifica

El primer pas és registrar-se a la pàgina de Guifi.net. Es punxarà a l'enllaç "Crea un compte nou" situat a la part superior de la pàgina. Fonamentalment demana un nom d'usuari i una adreça de correu electrònic. Després demana una contrasenya. És importat estar registrat ja que també permet accedir a les tecnologies desenvolupades per la comunitat per configurar, d'una forma senzilla, el maquinari (els "trastos") per connectar-se a la xarxa.

Afegir un node

modifica

S'enten per node el lloc des d'on hom vol unir-se de forma estable i permanent a la xarxa de Guifi. Per tant, habitualment, serà el domicili propi.

S'entrarà a la pàgina web de Guifi.net com a usuari registrat introduint el "Nom d'usuari" i la "Contrasenya" a la part superior de la pàgina. Un cop identificat com un usuari registrat, ja es pot afegir el node. Es necessita:

 • Escollir un nom (curt) al node. Serà el nom que tindrà el nou node i és important escollir-lo seguint un mínim de normes i que sigui coherent amb el nom dels nodes de les rodalies.
  • Es recomana començar amb nom abreviat del municipi on estarà situat. Es procurarà respectar les abreviatures utilitzades en altres nodes del municipi, si n'hi ha. Es finalitzarà amb el nom del node (pot ser el carrer i el número). Per tant un bon nom seria del tipus MunicipiCarrerNumero. Noms que s'han utilitzat són, per exemple:
   • LPModrego47 (per Les Planes, carrer Modregó núm. 47).
   • TRSAjuliol22 (per Terrassa, passeig 22 de juliol).
   • SBDpsgEspronceda53 (per Sabadell, passeig Espronceda).
   • BCNcastillejos384 (per Barcelona, carrer Castillejos núm. 384).
  • Per tant, abans de decidir el nom curt del node, convé "navegar" per les zones geogràfiques de la pàgina web de Guifi per saber com s'han anomenat els nodes de la zona on vivim. Això es fa anant a la pàgina de navegar per la xarxa, i escollint la nostre zona. Per exemple, si es vol donar d'alta un node situat a Les Planes, a l'avinguda de Can Cortes, 58, es navegarà a "Europe", "Iberian Peninsula", "Catalunya", "Vallès Occidental", "Sant Cugat del Vallès" i "Les Planes". A la pàgina de Les Planes hi han llistats els nodes (operatius o projectats) de la zona com, per exemple:
   • LPtransval
   • LP-ccLesPlanes
   • LPcanCortes
   • LPModrego47
En ser una zona de cases aïllades, en la majoria no s'ha especificat el número. Aquest llistat permet deduir que el nom de Les Planes s'abrevia com LP. Per tant, el nom curt de node podria ser LPavcancortes58.
 • Afegir el node utilitzant el mapa. Només cal introduir l'adreça del lloc (per exemple, "Avinguda de Can Cortes, 58, Les Planes") i punxar a "Veure". Si l'adreça existeix, apareix en el mapa amb l'opció de punxar a "guifi.net (node real)". Al punxar-hi, s'accedeix a la pàgina de creació del node que demana:
  • Nom del Lloc: nom llarg del node, per exemple, "Les Planes Avinguda de Can Cortes 58".
  • Idioma: El que vulgueu.
  • Informació referent a aquest lloc: Alguna informació addicional sobre el node com, per exemple, característiques del lloc on està o més precisions sobre on està.
  • Nom curt: l'escollit en l'apartat anterior: LPavcancortes58.
  • Si, ho he llegit i ho accepto: un cop llegides, marcar aquesta opció.
  • Contacte: surt l'adreça de correu electrònic de qui està afegint el node.
  • Barri, zona: Anar escollint successivament: guifi.net World -> Europe -> Iberian Peninsula -> Catalunya -> Vallès Occidental -> Sant Cugat del Vallès -> Les Planes
  • Les coordenades ja hi són plenes:
   • Longitud: 2.1020472049713135.
   • Latitud: 41.42978721117035.
  • Descripció de la zona:
  • Alçada de l'antena (Alçada de l'antena respecte el nivell del carrer): per exemple, 3 metres.
  • Acabar afegint les dades que demana el formulari.
Un cop s'haurà desat, ja es tindrà el node afegit. A la pàgina web de Guifi.net s'haurà creat una nova pàgina del tipus http://guifi.net/node/21087 que és on es ficarà tota la informació del node.
Convé guardar la direcció de l'enllaç creat com una adreça d'interès
en el navegador que utilitzem per poder-hi accedir fàcilment en el futur

Ara ja es podrà començar a determinar si existeix a prop algun punt d'accés per enllaçar.

A la cerca d'un punt on connectar-se

modifica
 
Mapa de visió d`un node de Les Planes

Hi han dos eines per cercar el millor enllaç possible amb casa nostra:

 • Des de l'enllaç de "mapa de perfils"
 • Des de l'enllaç que diu "distàncies"

Es començarà utilitzant el "mapa de perfils". Al punxar a l'enllaç, s'obre una pàgina amb un mapa gran centrat en el node que s'ha creat. Només cal punxar al requadre del mapa "Visibility cloak" i als pocs minuts el mapa s'omple de taques vermelles com en la figura "Mapa de visió d'un node de Les Planes". Les zona tacada de vermell correspont a les zones geogràfiques on probablement existeix visió directa.

Ara només cal anar a la cerca d'algun node operatiu dintre d'una de les àrees vermelles. En la figura es veuen diversos nodes projectats a Les Planes, però cap d'ells està dintre d'una de les àrees vermelles. Per tant s'ha d'anar navegant i fent zoom en el mapa fins determinar si en alguna àrea vermella hi ha algun node. Al fer zoom, es pot verificar que a Terrassa hi ha un node operatiu (està representat per un estel), que cau en una zona vermella (el TRSAjuliol22, figura "Visió de Terrassa des d'un node de Les Planes"). El mapa mostre que aquest node de Terrassa es veu des del node creat a Les Planes i, en principi, es podria fer un enllaç amb ell.

 
Visió de Terrassa des d'un node de Les Planes

Si es punxa sobre el node de Terrassa, una línia uneix els dos nodes i, a la part superior de la pàgina, apareix la línia de visió directa entre els nodes (veure figura "Línia de visió directe entre Les Planes i Terrassa"). La gràfica mostre que la distància és d'uns 17 Km i que hi ha realment visió directa. Tanmateix, a menys de 2 Km de Les Planes existeix un turó que podria impedir la connexió.

 
Línia de visió directe entre Les Planes i Terrassa

Just a sota del mapa surtes més detalls com:

Distance: 17.462 Km. Azimuth: 332.52 degrees

Cal apuntar el valor de l'azimut, ja que a l'hora de configurar l'antena es demana aquesta informació.

És poden visualitzar més detall de la línia de visió directa a l'enllaç de "distàncies". Al punxar sobre ell, s'obre una pàgina amb una llistat dels nodes més propers, amb informació fonamentalment de:

 • La distància a que està el node.
 • L'estat del node: si està, per exemple, "operatiu", "en construcció" o "projectat".
 • La gràfica de línia de visió directa:
  • La línia vermella és la línia recta entre els dos nodes.
  • La zona grisa és el perfil del terrenys amb, per exemple, els serrats o turons.

Per limitar la cerca només al node TRSAjuliol22, al requadre de "Cerca cadena" s'escriu "TRSAjuliol22". Ara només apareix aquest node i la mateixa gràfica amb la línia de visió directa i informació addicional com:

 • Node de Terrassa: TRSAjuliol22
 • Barri, zona: TRSA: Terrassa.
 • Distància: 17.482 Km
 • Estat: Working: Operatiu.
 • Orientació: 332.52º - Nord oest: és a dir, el node està situat a 332.52º en relació al node de Les Planes. Aquesta informació és important per orientar les antenes.

Hi ha possibilitat de connectar-se?

modifica

Si ja es te clar que hi ha un node on connectar, abans de continuar hom ha de posar-se en contacte amb el responsable del mateix per saber si admet més connexions. A cada punt d'accés (que només és una emisora de ràdio que emet i rep el senyal), només s'hi pot connectar un nombre limitat de nodes clients (uns 30). Per esbrinar si es poden realitzar més connexions, cal contactar amb el responsable del punt d'accés a partir de la seva plana a la web de Guifi (cada node de la xarxa de Guifi té la seva pàgina web on es mostra el seu estat). Si s'ha entrat a la pàgina web de Guifi.net com un usuari registrat, a la pàgina web del node es podrà veure l'adreça de correus electrònic del responsable del node. Només cal trametre-li un missatge electrònic sol·licitant la disponibilitat de connexió.

Si el punt d'accés localitzat admet més connexions, el pas següent és determinar quin material es necessita per connectar-se. Això dependrà del paper que es volguí jugar dintre de la xarxa:

 • Usuari simple: rebre el senyal.
 • Contribuir a augmentar la cobertura de la xarxa: rebre el senyal i contribuir a augmentar la seva difusió en el territori.

Si el punt d'accés no admet més connexions, es pot plantejar d'ampliar el punt d'accés amb una nova ràdio i antena. En aquest cas, el cos del maquinari necessari es pot compartir.

En el capítol següent es presentarà com crear un node client per poder rebre el senyal de la xarxa de Guifi.net com un usuari final. És el capítol que hauria de consultar qui simplement volgués connectar el seu habitatge a la xarxa de Guifi.net.