En procés de traducció de l'anglès. Qui vulgui col·laborar, que vagi a aquesta pàgina en anglès

Repubblica
Italiana
Confederazione
Svizzera
Serenissima Repubblica
di San Marino
Stato della
Città del Vaticano