La solidificació és un procés pel qual un objecte, matèria o substància es torna sòlid o dur.