Les matemàtiques de Numbers/Capitol 11

Alguns continguts matemàtics relacionats amb el capítol són:

  • Píxels

Pixel En informàtica, el píxel o pícsel (de l'anglès pixel, de picture element que significa "element de la imatge") és la unitat mínima que forma una imatge gràfica. Aquesta imatge pot ser mostrada i interpretada per la maquinària de l'ordinador, per exemple, mitjançant un monitor o una impressora.

Normalment, un píxel es defineix com un punt o un quadrat, però realment no posseeix una manera determinada. Es pot dir que es tracta d'una mostra abstracta o una unitat de mesura de resolució.

Cal fer notar que el píxel no té una mida concreta sinó que, és establerta pel fabricant de la maquinària; acostuma a ser de l'ordre de mil límetres.

Els píxels són unitats independents, però el fet que els percebem com un conjunt és degut a la limitació de la nostra visió, que fa que tinguem aquesta sensació de continuïtat.

A partir del concepte de píxel podem trobar altres conceptes com ara Voxel (element de volum), Texel (element de textura) i surfel (element de superfície), utilitzats per altres processaments de la imatge.

  • En informàtica, el píxel o pícsel (de l'anglès pixel, de picture element que significa "element de la imatge") és la unitat mínima que forma una imatge gràfica. Aquesta imatge pot ser mostrada i interpretada per la maquinària de l'ordinador, per exemple, mitjançant un monitor o una impressora.

Normalment, un píxel es defineix com un punt o un quadrat, però realment no posseeix una manera determinada. Es pot dir que es tracta d'una mostra abstracta o una unitat de mesura de resolució.

Cal fer notar que el píxel no té una mida concreta sinó que, és establerta pel fabricant de la maquinària; acostuma a ser de l'ordre de mil límetres.

Els píxels són unitats independents, però el fet que els percebem com un conjunt és degut a la limitació de la nostra visió, que fa que tinguem aquesta sensació de continuïtat.

A partir del concepte de píxel podem trobar altres conceptes com ara Voxel (element de volum), Texel (element de textura) i surfel (element de superfície), utilitzats per altres processaments de la imatge.

  • Codificació entròpica és un mètode de codificació sense pèrdues. Aquest mètode de codificació es basa en un coneixement previ sobre els símbols que sorgiran en una trama binària. L'entropia és un factor per avaluar els codificadors. Es calcula amb els nombre de bits per símbol usats.
  • Resolució:

La resolució de pantalla és el nombre de píxels (o màxima resolució d'imatge) que pot ser mostrada a la pantalla. Ve donada pel producte de les columnes ( "X"), el qual es col·loca al principi i el nombre de files ( "I") amb el que s'obté una raó.

  • Codificació

La codificación consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica analógicos que ya han sido cuantificados (ponderados) al sistema binario, mediante códigos preestablecidos. La señal analógica va a quedar transformada en un tren de impulsos digital (sucesión de ceros y unos).

La codificación que se realiza mediante el sistema binario está basada en el álgebra de Boole.