Les quatre operacions bàsiques/Resta

La resta modifica

Resta de dos nombres grans modifica

La resta és la operació inversa a la suma, per tal de sumar dos nombres grans els disposem com en la suma:

 2 5 9 4
-1 6 7 3
________


En aquest cas volem restar 1673 a un conjunt de 2594 elements, per tal de poder realitzar una resta natural el primer element ha de ser més gran que el segon element.

Per cada columna restem l'element inferior al superior, de dreta a esquerra:

 2 5 9 4
-1 6 7 3
________
   2 1

Si es dóna el cas que el nombre de la columna superior és més petit que el de la columna inferior podem afegir 10 a aquesta xifra, tot restant 1 a la de més a l'esquerra. En aquest exemple afegirem 10 a la xifra 5, i restarem 1 a la xifra 2, la xifra 5 passa a ser 15 i la xifra 2 es converteix en un 1.

 1 15
 X X 9 4
-1 6 7 3
________
  9 2 1

Continuar fins a finalitzar la operació.

 1 15
 X X 9 4
-1 6 7 3
________
 0 9 2 1

Es fàcil de veure que 921+1673=2594!

Exercicis modifica

 • a) 492 - 156 =
 • b) 425 - 221 =
 • c) 307 - 306 =
 • d) 431 - 34 =
 • e) 6671 - 1277 =
 • f) 342 - 166 =
 • g) 4352 - 2292 =
 • h) 9064 - 2605 =

Solucions modifica

 • a) 336
 • b) 204
 • c) 1
 • d) 397
 • e) 5394
 • f) 176
 • g) 2060
 • h) 6459