Matemàtiques (nivell ESO)/Mètode d'igualació

El mètode d'igualació consisteix a aïllar una mateixa variable de les dues equacions d'un sistema i igualar-les. Les passes del mètode són les següents:

  1. Aïllem una mateixa incògnita a les dues equacions.
  2. Igualem les dues expressions obtengudes.
  3. Resolem la nova equació.
  4. S'introdueix el valor trobat dins una de les expressions obtengudes abans.

ExempleModifica

 

S'aïlla la mateixa incògnita a les dues equacions (pas 1). En aquest cas s'aïlla x.

 

S'igualen els dos membres (pas 2)

 

Es resol l'equació (pas 3)

 
 
 
 

Se substitueix el valor obtengut a una de les expressions aïllades abans (pas 4):

 

RecursosModifica