Matemàtiques (nivell ESO)/Operacions amb arrels


Suma i restaModifica

Per sumar radicands, han de ser semblants, és a dir, han de tenir el mateix índex i el mateix radicand.

Se sumen els coeficients i es deixen el mateix índex i el mateix radicand.

 

Quan no són semblants, abans cal extreure factors del radicand perquè ho siguin:

Exemple:

  

Multiplicació de radicandsModifica

Quan no tenen el mateix índex, cal reduir-los a índex comú. Això s'aconsegueix fent el MCM dels índexs:

  

Divisió de radicandsModifica

Per dividir dos radicands, han de tenir el mateix índex. Es deixa el mateix índex i es divideixen els radicands.

 

 

Si no tenen el mateix índex, abans s'ha de reduir al mateix índex. Per exemple calculant el MCM.

Exemples:

  

Arrel d'arrel amb els radicals multiplicantModifica

Quan no hi ha res entre les arrels que estan multiplicant:

Es multipliquen els índexs i es deixa el mateix radicand.
 

Quan hi ha alguna cosa entre les arrels que estan multiplicant:

S'introdueixen els factors dins l'arrel més interior i després es procedeix com al cas anterior:
 

Arrel d'arrel amb els radicals sumantModifica

Es calculen les arrels començant per la més interior i acabant amb la més exterior.

Exemple: