Matemàtiques (nivell ESO)/Ordres de magnitud

Un ordre de magnitud és la classe d'escala o magnitud de qualsevol quantitat, on cada classe conté valors en una proporció fixa respecte a la classe anterior. La relació de proporció més utilitzada és 10. Per exemple, es diu que dos nombres difereixen en 3 ordres de magnitud si un és 1000 vegades més gran que l'altre. L'ús més estès per descriure els ordres de magnitud és mitjançant la notació científica i les potències de deu.

Una forma de classificar els objectes del món físic és per la seva mida.

Enllaços externs modifica