Matemàtiques (nivell ESO)/Pas de fracció a decimal

Per passar un nombre fraccionari a decimal, basta efectuar la divisió exacta del numerador entre el denominador.

Per exemple, si volem convertir la fracció a decimal, basta que facem la divisió exacta de 4 entre 5. El resultat ens dóna 0,8.

Notem que si dividíssim 5 entre 4 el resultat seria 1,25, que equival en realitat a la fracció

Per tot això, és important anar amb compte en l'ordre en què dividim els números d'una fracció per obtenir el número decimal equivalent.

Tipus de nombres decimals que s'obtenenModifica

Quan passam una fracció a nombre decimal, podem obtenir els nombres decimals següents:

  • Si la fracció és pròpia, s'obtendrà un número decimal menor que 1.
  • Si la fracció és unitària, s'obtendrà el valor 1.
  • Si la fracció és impròpia, s'obtendrà un número decimal major que 1.
  • En general, el resultat d'una fracció pot donar un d'aquests tres tipus de nombres decimals:
    • Decimal exacte
    • Decimal periòdic pur
    • Decimal periòdic mixt