Matemàtiques (nivell ESO)/Potències d'exponent enter

Potències d'exponent negatiu modifica

L'expressió  , tenint en compte que a és un nombre real diferent de zero i n, un nombre natural, equival a l'invers de la base elevada a la mateixa potència amb exponent positiu, és a dir: