Matemàtiques (nivell ESO)/Solució gràfica d'un sistema

Els sistemes d'equacions lineals es poden interpretar gràficament com un conjunt de diverses rectes al pla. Les solucions seran el lloc on coincidesquin totes les rectes. Les passes per resoldre un sistema d'equacions lineals pel mètode gràfic són:

  1. S'agafa per separat cada equació del sistema i s'aïlla la mateixa incògnita (y).
  2. Es representen gràficament les dues expressions sobre un mateix sistema de coordenades.
  3. Les solucions del sistema són exactament tots aquells punts en què coincidesquin les dues rectes.

Si no hi ha cap punt on coincidesquin totes les rectes, el sistema és incompatible.

Exercicis de pràctica modifica

  1. Resolució geomètrica de sistemes d'equacions lineals. Activitat Geogebra. Varia els coeficients de cada equació (en forma explícita) i observa com canvia de lloc la solució.

Recursos modifica