La veritat no cal ser un expert per saber editar i crear pàgines webs dissenyades amb HTML, la regla d'or és Saber l'ordre dels parmetres que son: html, head,title, style, bodyi els div's.
L'ordre seria:

            <html>
<head>
<title> Títol de la pàgina </title>
<style>
#nom/div {
stils
}
</style>
</head>
<body>
Text


            </html>

Per veure un exemple de una pàgina senzilla amb HTML fes clic Pàgina molt senzilla feta completament amb HTML