Fet Fet!

Utilització modifica

Permet d'expressar de forma concisa que una petició ja ha estat atesa

  • Sintaxi:

{{fet}}

Amb un paràmetre es pot canviar el text:

{{fet|Comprovat}}

Comprovat Comprovat