Plantilla:Referències


[crea] Informació de la plantilla


Plantilla que centralitza totes les fonts fiables sota una secció de Referències o Bibliografia.

Paràmetres de la plantilla[Edita les dades de la plantilla]

Aquesta plantilla prefereix el format de paràmetres en la mateixa línia.

ParàmetreDescripcióTipusEstat
Columnes1

Nombre de columnes en què estructurar les fonts (per defecte 1).

Per defecte
1
Cadenasuggerit
Ampladaamplada

Determinar específicament l'amplada de les columnes. Incompatible amb el paràmetre tanca.

Exemple
30em
Cadenaopcional
Referències donadesrefs

Proporciona una llista de referències citades en el text

Cadenaopcional
Grup de referènciesgroup

Agrupació de referències a mostrar amb el mateix nom donat en les citacions al text.

Cadenaopcional
colwidthcolwidth

cap descripció

Desconegutopcional