Propostes d'aplicacions per a dispositius mòbils relacionades amb la salut/Body-mind healthy

Objectiu General modifica

Que les persones puguin ser responsables de la seva pròpia salut mitjançant una eina lúdica, amb una base científica, que els permetrà contrastar si les seves conductes beneficien o erjudiquen la seva salut.

Objectius Concrets modifica

  • Utilització d’una eina lúdica tipus joc social però amb una base científica que generi interès en els usuaris.
  • Valoració personal amb l’ajuda de l’aplicació de la conducta alimentària diària.
  • Valoració personal amb l’ajuda de l’aplicació de l’exercici físic realitzat durant el dia.
  • Valoració personal amb l’ajuda de l’aplicació dels hàbits tòxics.
  • Valoració personal amb l’ajuda de l’aplicació de les situacions d’estrès viscudes durant el dia.
  • Valoració personal amb l’ajuda de l’aplicació de l’aparició de diferents sentiments.
  • Valoració personal amb l’ajuda de l’aplicació de l’activitat sexual.

Justificació científica modifica

Aquesta aplicació estaria en relació amb la Teoria de l’acció raonada i la conducta planificada que es van desenvolupar amb l’objectiu d’explicar el comportament social, aplicant*se després a l’àmbit de la salut amb la intenció de buscar una justificació al perquè els individus realitzen determinades conductes de salut. A més aquestes teories consideren que la major part dels comportaments socials, relacionats amb la salut o no, estan sota el control de la persona, són conscients i, per això un subjecte actuarà d’acord amb la seva intenció, la qual es veu influïda per dos factors: un de personal, que entenem com l’actitud cap a la conducta, i un altre de social o cultural entès com la percepció que té l’individu sobre les pressions socials que el poden fer decidir*se a realitzar la conducta o no. Això manté una estreta relació amb l’aplicació que volem crear per diversos motius ja que ens pot servir perquè l’individu faci una reflexió sobre cada hàbit o conducta que va inserint en les diferents pantalles quan l’aplicació li dóna el resultat derivat de la mateixa, i que podrà contrastar amb els altres companys de joc i, al mateix temps quan hagi de repetir la conducta es pugui plantejar les conseqüències de la mateixa i decideixi canviar*la o no realitzar*la. A més, el fet que els altres companys de joc modifiquin conductes per a assolir millors resultats facilitarà a l’individu el seu canvi ja que la pressió del medi social és molt rellevant en l’execució de moltes de les conductes i hàbits que realitzem diàriament.

Disseny de l'aplicació modifica

La pantalla principal la trobaríem dividida en dos: en una part hi hauria una silueta d’un cos humà en què no es diferència cap part de l’organisme, seria el perfil; i en l’altre part hi hauria un conjunt de desplegables que l’individu ha d’anar omplint en funció de totes aquelles activitats, conductes, sentiments, ... que ha fet o patit al llarg del dia. A la part superior de la pantalla hi haurà diferents apartats: per a veure la classificació pròpia en relació als altres companys de joc i les puntuacions pel que fa al cos en general, i també es podria fer la mateixa consulta per a cada part avaluable. També hi haurà un apartat on l’aplicació ens demanarà dades personals del tipus alçada, pes, tipus de feina realitzada, entre d’altres. Els desplegables de què consta el joc avaluen ítems com l’alimentació, l’exercici físic realitzat, els hàbits tòxics, les situacions d’estrès, els sentiments viscuts i les relacions sexuals. Es tracta de que l’individu vagi reomplint els apartats de que consta cada ítem i al finalitzar l’aplicació en farà una avaluació de la qual se’n derivarà una puntuació i, a més, la silueta corporal que tenim al costat anirà patint tota una sèrie de canvis en funció de la informació obtinguda. Per exemple, si la persona introdueix que ha esmorzat un suc de taronja i un entrepà , que ha dinat una amanida, un bistec a la planxa i una peça de fruita, i que ha sopat verdura i peix a la planxa, l’aplicació farà un càlcul de les calories ingerides i dels tipus de nutrients, traspassant*ho a l’efecte que poden fer en l’organisme cadascun dels nutrients i simulant*ho en la silueta de la pantalla. Si pel que fa a hàbits tòxics posa que s’ha fumat un paquet de cigarretes, quan l’aplicació ho traspassi a la silueta li sortiran tota una sèrie de fotografies sobre les conseqüències que es poden derivar de la seva conducta, a més de perdre puntuació en el còmput general i de produir un efecte perjudicial en la silueta.

En els apartats de cada ítem no s’ha d’escriure res , simplement consten de diverses paraules que ha de seleccionar. En el cas de l’alimentació trobarem tot un llistat d’aliments o en el dels hàbits tòxics trobarem tabac, alcohol, cànnabis, entre d’altres i el nombre que s’ha consumit. Així serà amb cada ítem per tal que l’aplicació faci els seus càlculs i en pugui derivar les conseqüències a la silueta corporal. L’objectiu final de l’aplicació seria que els participants aconseguissin reomplir tota la silueta amb els corresponents òrgans i demés parts de l’organisme mitjançant uns hàbits i estils de vida saludables.

Interactivitat de l'usuari modifica

L’usuari rebrà una sèrie de premis en forma de puntuació positiva o uns càstigs en puntuació negativa, a més d’unes transformacions en la silueta corporal. Aquesta informació serà compartida amb els altres companys de joc per mitjà de l’aplicació i, al mateix temps cada vegada que algú millori o empitjori la seva puntuació respecte dels altres, de manera automàtica es crearà un missatge per a informar la resta de participants. Per altra banda, hi haurà un xat per poder fer comentaris i parlar amb els participants de manera interactiva en el moment, un fòrum general per a escriure quan la persona a qui va dirigit no està connectada o per fer comentaris i una bústia personal quan no es vulgui que el missatge sigui llegit per altres companys diferents al qui va dirigit el mateix.