Resoldre el cub de Rubik

El viquillibre Resoldre el cub de Rubik és manual senzill de curta extensió l'objectiu del qual és facilitar la solució per resoldre el trencaclosques de Rubik. Es basa en diferents passos que vénen acompanyats d'imatges.

Cub de Rubik
Cub de Rubik
[ El cub de Rubik és un trencaclosques mecànic ideat el 1974 per l'escultor i arquitecte Ernő Rubik.
Es tracta d'un cub de 6 cares, cadascuna de les quals amb 9 adhesius de colors. Segons estudis científics, conté uns 43 trilions de posicions possibles, i es tracta del joc més venut arreu del món.
]

Viquipèdia Vegeu més sobre el Cub de Rubik a la Viquipèdia.


Advertència: Si no vols conèixer detalls per resoldre el trencaclosques, no segueixis llegint. Pots provar de resoldre'l tu sol!

Codi preliminar

modifica

En aquest manual, per indicar els moviments que cal fer per resoldre el cub de Rubik, es farà servir una notació que permet escriure seqüències de moviments de forma curta i sense ambigüitats. En aquesta notació, cada una de les sis cares del cub correspon a una lletra:

Cara Codi
Amunt A
Avall B
Esquerra E
Dreta D
Frontal F
Posterior P

Així, un moviment "D" correspon a girar 90° la cara dreta en el sentit de les agulles del rellotge i la combinació "DF" correspon a fer primer el moviment "D" i després "F". Per indicar que un moviment va en el sentit contrari de les agulles del rellotge, s'utilitza un signe menys al davant: "-D".

Vèrtexs de la cara inferior

modifica

Tres fórmules per col·locar els quatre vèrtexs de la cara d'abaix.

La primera cosa que cal fer és col·locar un vèrtex just sobre la posició on ha d'entrar i es donarà una de les 3 situacions següents:

   

En aquest cas el vermell és el color que volem obtenir a la cara inferior.

  • Si el vermell està a la cara lateral (la cara frontal és la groga), aleshores s'efectua el moviment següent:
E
A
E  • Si el vermell està a la cara frontal, aleshores s'efectua el moviment:
F
A
F  • Si el vernell està a la cara superior, aleshores fem el moviment següent:
D
A
D
A


El procediment anterior es repeteix fins que col·loquem els 4 vèrtexs a la cara inferior. Al final hem d'obtenir una cosa semblant al següent:

 

Arestes del segon anell

modifica

Es poden donar dues possibilitats:

   

  • Si l'aresta que volem col·locar queda a la cara frontal, aleshores fem la següència:
AD-A-D F-D-FD
  • Si l'aresta que volem col·locar queda a la cara dreta, aleshores fem la seqüència:
-A-FAF -DFD-F

El resultat de qualsevol de les dues fórmules, ha de ser el següent:

 

Es repeteix aquest procés per a cada aresta d'aquest anell. Finalment el resultat ha de ser el següent:

 

Arestes de la cara de dalt: orientació

modifica

Amb aquesta passa aconseguirem que les quatre arestes de la cara superior quedin orientades correctament, és a dir, que el color de cada una de les peces coincidesqui definitivament amb el color de la peça central formant una creu, encara que no coincidesquin amb els colors de les cares laterals. I emprarem una sola seqüència, la següent:

FDA-D-A-F

S'aplica la fórmula fins a 3 vegades i la seqüència de posicions per les quals es passa és:

       

Ara bé, com a conseqüència dels moviments de les passes anteriors podria passar que les arestes ja estiguessin orientades correctament, de manera que no faria falta aplicar la fórmula tres vegades. En aquests casos començaríem a aplicar la fórmula des d'alguna de les fases dues vegades, una o cap.

Arestes de la cara de dalt: col·locació

modifica

Aquesta fase consisteix a fer que les arestes de la cara superior canviïn de posició sense perdre l'orientació del seu color que hem aconseguit a la passa anterior i, per suposat, sense perdre l'ordre de les peces col·locades fins al moment.

El primer que hem de fer és girar la cara de dalt observant les cares laterals, fins que observem que un i només un dels colors de les cares laterals està correctament col·locat. En aquest moment considerarem que la cara lateral que té el color col·locat correctament és la cara de darrere i la posarem en aquesta posició per iniciar aquest moviment:

-DAADA-DAD

Aquesta fórmula fa que, sense moure l'aresta de la cara posterior dalt, es desplacin en sentit invers a les agulles del rellotge les altres tres arestes de la cara superior, tal com s'indica a la figura:

 

Si amb aquest moviment no han quedat col·locades les tres peces, cal repetir el mateix moviment sense perdre l'orientació del cub i així quedarà resolt el problema.

Podria escaure's que, per més que girem la cara superior, no arribem a tenir una única aresta ben col·locada a una cara lateral sinó dues de ben col·locades. En aquest cas, efectuam el moviment d'aquesta fase una vegada i començam la fase de bell nou des del principi girant la cara superior, amb un moviment "A", ja que ara sí és possible encarar una sola peça.

Al final d'aquesta fase hauria de quedar el cub com es mostra a la figura

 

Vèrtexs de la cara de dalt: col·locació

modifica

En aquesta fase col·locarem les quatre arestes de la cara superior al lloc correcte. L'orientació de cada vèrtex la farem a la fase següent. Emprarem una sola fórmula per a la col·locació dels vèrtexs:

-DAE-ADA-E-A

Aquest moviment fa que tres vèrtexs de la cara de dalt es moguin en el sentit de les agulles del rellotge, tal com s'indica a la figura

 

i el vèrtex superior-posterior-esquerra romangui al seu lloc.

Aleshores agafam el cub de manera que el vèrtex ben col·locat estigui a la posició superior-posterior-esquerre i aplicam el moviment. Si algun dels vèrtexs encara no està ben col·locat, repetim el moviment.

Si al principi no hi hagués cap vèrtex ben col·locat faríem el moviment i observaríem el resultat, perquè segur que algun dels vèrtexs quedaria ben col·locat.

Vèrtexs de la cara de dalt: orientació

modifica

Amb aquesta fase orientarem els quatre vèrtexs que hem col·locat a la passa anterior i d'aquesta manera acabarem de resoldre el cub.

Per realitzar-lo farem servir una sola fórmula (encara que té tres variants depenent de la manera com hagin quedat els vèrtexs).

-A-D-BDB-D-BDA-DBD-B-DBD

Aquesta fórmula permet que dos vèrtexs girin sobre si mateixos un terç de volta: el que es troba en el vèrtex superior-frontal-dreta ho fa en sentit horari i el vèrtex superior-frontal-esquerra ho fa en sentit antihorari, tal com s'indica a la figura: