Tutorial del Gimp/Eines de selecció

Eines de selecció

modifica

Les eines de selecció es poden trobar a eines>>eines de selecció

Hi ha set tipus d'eines de selecció al GIMP, son les següents:

 • Eina de selecció rectagular: Selecciona una regió rectangular.
  • Amb la tecla "control" restes forma a la figura.
 • Eina selecció el·líptica: Selecciona regions el·líptiques.
 • Eina de selecció per color: Selecciona regions de colors semblants.
 • Eina tisores intel·ligents: Selecciona formes utilitzant una detecció de vores intel·ligent.
 • Eina selecció lliure: Selecciona una regió a mà mitjançant segments arbitraris o poligonals.
 • Eina selecció de regió contigua: Selecciona una regió contigua basant-se en el color.
 • Eina selecció primer pla': Selecciona la regió que conté els objectes del primer pla.
 • Seleccions múltiples amb les tecles modificadores:
  • Amb la tecla shift pots sumar formes a altres figures.
  • Amb la tecla "control" restes forma a la figura.
 • Eina Ampliació Ajusta el nivell d'ampliació.
 LA EINA DE escala la imatge : es pot fer que la imatge disminueixi o s'amplii de la manera que tu vulguis i que s'alli de fer per poderla retocar o aferrar on tu desitgis
 LA EINA DE clonament: pots clona (copiar) la imatge desitgada per fer capes.

--Isabelborgoñoz 09:23, 25 nov 2009 (CET)