Tutorial del Gimp/Treballar amb capes

Treballar amb capes Amb les capes se pot fer una serie de coses:

  • Es poden duplicar imatges
  • Es poden superposar imatges i realitzar un muntatge.
  • Amb el CTRL+L es pot obrir el menú Capes.
  • Amb el Majús+Ctrl+D es pot Duplicar la capa.
  • Amb el Majús+Crtl+N es pot treure una Nova Capa

-Les capes són molt versàtils