Una breu introducció a GNU Emacs/Buffers i fitxers

GNU Emacs distingeix entre buffers i fitxers. Un buffer és una zona de memòria en la qual es troba el text objecte d'edició, mentre que un fitxer és un conjunt de dades emmagatzemat en el disc o en algun suport similar que el conservi en el seu estat actual. Així, un buffer es troba en la memòria RAM, és volàtil i essencialment modificable. Per contra, un fitxer és estable i immodificable —encara que podem esborrar-lo i crear un altre fitxer amb el mateix nom i diferent contingut.[1]

Treballar amb buffers

modifica

Un buffer pot considerar-se una zona de treball en la qual es porta a terme alguna tasca, per exemple: mostrar el contingut d'un fitxer o executar un programa. GNU Emacs permet treballar amb diversos buffers alhora. Cada buffer té un nom i es troba, a més, en un "mode" determinat que estableix les instruccions de GNU Emacs que es poden utilitzar per gestionar el seu contingut.[2]

Ordres per treballar amb buffers

modifica

C-x b Permet canviar d'un buffer a un altre escrivint el nom del buffer al qual es vol anar. En cas de no indicar cap nom es torna al buffer anterior a l'actual. Si s'escriu el nom d'un buffer inexistent aleshores l'editor crea un nou buffer amb aquest nom.

C-x C-b Proporciona una llista dels buffers existents.

C-x k Destrueix el buffer el nom del qual se l'indica després d'executar l'ordre. Si no se l'indica cap nom destrueix el buffer actual.

Treballar amb fitxers

modifica

GNU Emacs no treballa directament sobre els fitxers guardats sinó que crea una còpia de treball del fitxer a modificar i la situa en un buffer. És sobre aquesta còpia sobre la qual es realitzen les modificacions i un cop finalitzat el treball es pot desar el contingut del buffer al fitxer desitjat escollint el nom adequat.[2]

Ordres per treballar amb fitxers

modifica

C-x C-f Crea un buffer amb el contingut del fitxer que se l'indica a continuació. Si el fitxer no existeix el crea.

C-x C-v Reemplaça el contingut del buffer actual pel del fitxer que se l'indica a continuació. Igual que en el cas anterior si el fitxer no existeix el crea.

C-x C-s Salva el contingut del buffer actual en el fitxer al qual està associat. Si el buffer no està associat a cap fitxer, es pot especificar en quin fitxer es vol escriure.

C-x C-w Escriu el contingut del buffer en el fitxer que se l'indica. Això permet copiar un fitxer en un altre.

C-x i Insereix el contingut del fitxer que se l'indica en el buffer actual a partir del punt en què es troba el cursor.

Referències

modifica
  1. «Una introducción rápida a GNU Emacs» (en castellà). Joaquín Ataz López, 2004. [Consulta: 5 d'abril de 2016].
  2. 2,0 2,1 «Mini Manual de Emacs» (en castellà). CCIA. [Consulta: 5 d'abril de 2016].