Una breu introducció a GNU Emacs/Finestres

Ordres habituals

C-x 0 C-x 1 C-x 2 C-x 3 C-x o C-M-v