Usuari:PauUPC/Proves

ExempleModifica

Introduïnt el següent codi:

{{Codi font d'Android
|link = [http://www.android.com Pàgina principal d'Android]
|anotacions = Aquesta plantilla és essencial pel llibre.
|vegeu = [[Android/Layouts predefinits pels adapters]] i [[Android/Arquitectura BD SQlite]]
|codi = <source lang="java">
<source lang="java">
//Provat en les versions 4.1.2 i 4.2.2 d'Android
public class ExampleSimpleListItem1 extends Activity {

  private ListView llistaContenidora;
  private String[] dadesEstatiques;
  private ArrayAdapter<String> adaptador;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.simple_list_item_1);

    carregaDades();
    inicialitza();
  }
</source>
}}

S'obté aquest resultat: