GNU/LINUX per usuaris/Avís legal

Avís legal modifica

Es garanteix permís per copiar, distribuir i modificar aquest document segons els termes de la GNU Free Documentation License, versió 1.2 o qualsevol posterior publicada per la Free Software Foundation. Es disposa d’una còpia d’aquesta llicència a l’apèndix C i la mateixa o posteriors a [1].