GNU/LINUX per usuaris/Agraïments

Agraïments de la versió original del text modifica

Al Roger Baig, per les seves excel lents correccions i pels seus consells i ànims. A la Mayte, per la seva estima i alegria encomanadissa i per la seva paciència i comprensió. I a tots als familiars i amics, per aguantar-me ;-).

S’agraeix al departament de Matemàtiques de la UAB i a la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya part de la financiació de la primera edició d’aquesta obra.