GNU/LINUX per usuaris/Correccions, comentaris i altres

Nota de la versió original modifica

Qualsevol correcció/comentari/. . . sobre el document serà benvingut (contacte pàg. final)

Disponible a: http://jane.uab.es/pub/guides/knoppix