Guia Ubuntu/Índex Kubuntu 12.04


Guia d'instaŀlació i configuració GNU/Linux

modifica
CONEIX KUBUNTU i el Programari Lliure
A qui va adreçada aquesta guia?
Què és el Kubuntu?
Com aconseguir el Kubuntu
GNU
Richard Stallman
Programari lliure
El Nucli Linux
Linus Torvalds
Què té d'especial el Kubuntu?
Què us ofereix el Kubuntu?
Què és el Terminal?
CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ del KUBUNTU
Requeriments mínims de maquinari
Altres escriptoris per Kubuntu
Kubuntu 12.04 LiveCD
Instaŀlació del Kubuntu 12.04 al disc dur del PC
Instaŀlació del Kubuntu 12.04 en una clau USB
Instaŀlació utilitzant l'Alternate CD
CAPITOL SEGON
ESCRIPTORI KDE
Escriptori KDE amb Kubuntu
Navegador de fitxers Dolphin
CAPÍTOL TERCER
CONFIGURACIÓ BÀSICA
Configuració bàsica del Kubuntu
Impressores amb KDE
Configuració de la Xarxa
Teclat
CAPÍTOL QUART
MULTIMÈDIA
Multimèdia amb Kubuntu
Centre multimèdia moovida
Linux i el comandament de la Wii
CAPÍTOL CINQUÈ
EDICIÓ FOTOGRÀFICA AMB GIMP
Introducció al Gimp
Retoc fotogràfic
Eines de selecció
Tipus de fitxers suportats


CAPÍTOL SISÈ
FITXERS i OFIMÀTICA
Sistema Fitxers GNU/Linux
Fitxers i Carpetes amb KDE. Propietaris i Permisos
Ofimàtica amb LibreOffice
Gestor Finances GnuCash
CAPÍTOL SETÈ
INTERNET
Navegador Web Rekonq
Navegador Web Firefox
Navegador Web Chromium
KMail
Thunderbird
Ubuntu One - Arxius al nùvol
Notificació de correu
aMule
CAPÍTOL VUITÈ
JOCS
Jocs
CAPÍTOL NOVÈ
CONFIGURACIÓ AVANÇADA
Gestor d'engegada GRUB
Programes de Windows al Kubuntu
Compressió d'arxius
Contrasenya Administrador
CAPÍTOL DESÈ
SEGURETAT
Actualització del sistema
Tallafocs
Virus
CAPÍTOL ONZÈ
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI
Instaŀlació de programari amb Kubuntu