Història de la tecnologia

La tecnologia està present en tots els àmbits de les societats de països industrialitzats. Per això, el seu grau d'influència és decisiu a cada societat. És una activitat destinada a generar, crear i produir nous artefactes o objectes tenint en compte els aspectes socials, científics, econòmics, mediambientals, etc.

La tecnologia i la ciència han anat lligades al pas dels anys. Avui en dia és difícil intentar separar entre el coneixement tecnològic i el científic ja que l'un depèn de l'altre.

Prehistòria Modifica

Paleolític Modifica

Neolític Modifica

Edat dels metalls Modifica

Edat del bronze Modifica

Edat del ferro Modifica

Edat Antiga Modifica

Edat Mitjana Modifica

El Renaixement Modifica

Edat Moderna Modifica

Primera revolució industrial Modifica

Segona revolució industrial Modifica

Edat contemporània Modifica

L'actualitat: la "tercera revolució industrial Modifica

Bibliografia Modifica

Annexos Modifica