Història de la tecnologia/Contraportada

El Viquillibre Història de la tecnologia neix com a projecte escolar desenvolupat al curs 2013/2014 a l'institut d'ensenyament secundari Xarc de Santa Eulària des Riu amb la finalitat de substituir al llibre de text utilitzat a l'aula. S'ha desenvolupat amb l'ànim que sigui de profit a la resta de companys que tracten d'introduir als seus alumnes en aquest món de la tècnica i la tecnologia amb la il·lusió de que sigui completat en els propers anys de forma col·laborativa i oberta.

Els continguts del curriculum de les Illes Balears relacionats venen recollits a l'annex corresponent a l'assignatura Tecnologia Industrial del Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

Continguts del Bloc 7. Tecnologia i societat (extracte del Decret 82/2008)

  • La tecnologia i el seu desenvolupament històric. Fites fonamentals: revolució neolítica, revolució industrial, acceleració tecnològica del segle XX.
  • Interrelació entre tecnologia i canvis socials i laborals.
  • Ciència, tecnologia i societat. Anàlisi de l’evolució dels objectes tècnics en funció dels factors següents: desenvolupament dels coneixements científics i tecnològics, estructures socioeconòmiques i disponibilitat de diferents energies.