Hort ecològic escolar/Educar en verd, educar en l'hort

Aquest és un projecte educatiu ideat pels alumnes de 1r d'una Unitat d'Escolarització Compartida(UEC)

IntroduccióModifica

És primordial que totes les persones estiguin amb contacte amb la naturalesa, però sobretot els nens, i amb especial atenció els nens que tenen més dificultats tan adaptatives com socials. L’autora Heike Freire de la corrent pedagògica Escola natural ens parla al seu manual Educar en Verd per una conscienciació de l’educació, amb idees per apropar al nen a la natura. S’ha de lluitar per una ensenyança lliure:

 • “Va haver-hi arbres abans que els llibres, i potser la humanitat arribi a un punt cultural que ja no necessiti ja els llibres, però sempre necessitarà d’arbrers, i llavors abonarà els arbres amb llibres” (Miguel de Unamuno).
 • A l’actualitat es parla d’un 70% de nens que estan tancats o estirats.
 • Les matemàtiques, la geografia o qualsevol temàtica es poden aprendre en el bosc o en qualsevol entorn natural.
 • Tenim una educació avui dia que separa la naturalesa dels altres éssers, dels seus propis iguals, dels altres nens. Abans els nens s’educaven en comunitat, ara es parla del nen o de la nena en singular. el desenvolupament del jo, de la consciència i de la interrelació amb els altres és fonamental per esser humà.
 • La nostre educació no ofereix avui en dia. Es molt important per la seva salut i pel planeta.
 • Si tu neixes amb la interrelació amb els altres éssers vius es més fàcil la convivència.
 • El esser humà es naturalesa , i al separar-ho, es separar-ho de si mateix.
 • L’educació posa massa èmfasis al treball cognitiu, amb representacions i molt menys amb el contacte amb el món real.
 • Hi ha varies problemàtiques els nens que no estan en contacte amb la natura:
  • Un excés d’higiene els nens poden desenvolupar asma, i problemes respiratoris, i psicomotor.
  • El sedentarisme fa que tinguin problemes espai, problemes de desenvolupament, d’adaptació a la societat, a la obesitat,...
 • El TDHA, que Espanya ja està afectant a un 7-8%, està relacionat amb falta de contacte amb la naturalesa i amb l’exposició dels espais tancats, ja que estan en un espai limitat i sobre estimulat.
 • Els estímuls tecnològics són molt invasius, sorolls estridents, i l’efecte que té es que ens afecta a la sensibilitat i la intel·ligència, capacitats d’atenció, ...

Per això es prioritza el projecte de l’hort i treballar el major temps possible a l’aire lliure.

Projecte de l'hortModifica

A partir del treball a l’hort, de forma totalment manipulativa, es treballarà les competències bàsiques de coneixements de llengües, de càlculs matemàtics, i de valors socials i culturals, i de l'àmbit personal i social.

Competència de llengüesModifica

Es donarà tot el vocabulari de les verdures i fruites en català. Hauran de traduir-lo al castellà i apuntar en cartells en llatí. Es treballarà els coneixements dels diferents cultius segons l’estació que toqui. S’ensenyarà el procediment de sembrar, de germinar, dels diferents productes tant com la cura i manteniment de les verdures i fruites. Es treballarà la lecto-escriptura. Tindran un diari de l’hort creat per ells, en el qual tindran un registre dels productes sembrats i quan han de recollir-se. S’intentarà que cada dia ho registri una persona diferent, per tal que tots hi participin.

Competència de matemàtiques i raonamentModifica

Es treballarà la dimensió i hauran de mesurar i calcular el terreny per tal de sembrar els productes. Si es fa venda del producte, ells portaran els comptes i hauran de calcular el preu de cost , el preu venut i els beneficis obtinguts. Competència culturals i de valors ètics: És una eina per desenvolupar la matèria de cultura i valors ètics.

Les competències de l'àmbit personal i socialModifica

Estan relacionades amb aspectes del creixement i aprenentatge de l'alumne. L'assoliment d'aquestes competències ha de permetre que el jove construeixi el seu propi projecte de vida per viure i conviure en un món plural i canviant.

Es treballarà conjuntament amb els de 4rt D que també fan hort, per tal de treballar conjuntament i poder fomentar tots els valors de cooperació, de companyerisme,..però sobretot que es sentin part de l’institut i que no es sentin exclosos en el petit grup que forma la Uec.

Possibles projectes dins de l'hortModifica

 • Registre del diari de l’hort.
 • fer dos espantaocells
 • fer una caseta per els insectes
 • reconstruir la caseta d’eines
 • fer receptes de verdures amb les àvies i cuinar els àpats.

Unitat didàctica d'hort a la UECModifica

Proposta de temporalització pel 3r trimestre:

Contingut:

 • Recollida de les verdures plantades ecològiques.
 • Redacció de les receptes de cada alumne.
 • Preparació i cocció dels àpats.

- Objectiu:

 • Que siguin autònoms alhora de prepar el menjar, tant a l’organització de qué fer de dinar i com fer-ho.
 • Treballar amb respecte amb la gent gran.
 • Que la familia, en especial les àvies puguin implicar-se i entrar al centre educatiu dels seus nèts i col·laborar de forma educativa i d’aprenentatge en el currículum de l’aula dels alumnes.

Competències d’àmbits transversals: - Les competències de l'àmbit personal i social - De l’àmbit de cultura i valors. - de l'àmbit lingüístic - i les competències bàsiques de l'àmbit matemàtic

Metodologia didàctica:

 • Que els alumnes demanin a les seves famílies, a les àvies preferentment sobre receptes de fácil elaboració per tal de poder cuinar les verdures i anotar la recepta en un receptari.
 • Es cuinaran els plats amb algunes àvies que estiguin disposades a venir al centre i amb els professors a la cuina de l’institut.
 • I seguidament es farà la degustació de totes les receptes cuinades entre les àvies, professors i alumnes.

Tipus activitat:

 • Identificar les verdures, les mesures de cada aliment i la seva elaboració,
 • Cocció dels aliments
 • Preparació de la taula.

Instruments d’avaluació:

 • El receptari
 • Elaboració del dinar
 • Preparació de la taula.

Criteris d’avaluació:

 • Es valorarà l’actitud davant la implicació alhora de demanar i portar les receptes, la predisposició alhora de posar la taula, de preparar l’àpat, l’actitud respecte als altres, a les àvies, als professors. 40% de la nota
 • Es valorarà la recepta redactada: 30 %de la nota
 • Es valorarà el saber fer en la cuina i el resultat del plat: 30 % de la nota