Introducció a la música


Introducció a la música té l'objectiu d'explicar la teoria bàsica de la música de manera entenedora.

No és un llibre complet; per això podeu trobar a continuació un apartat de bibliografia amb llibres recomanats per complementar els continguts d'aquest viquillibre. No oblideu, però, que la millor manera d'aprendre música no és llegint llibres sinó practicant, ja sigui tocant un instrument o cantant.

Comença a llegir-lo

   Continguts

   Bibliografia

Per ampliar i complementar els coneixements adquirits amb aquest llibre podeu utilitzar els llibres del mètode Ireneu Segarra. Els equivalents als estudis de Grau Elemental, ordenats per cursos, són els següents:

  • Segarra Malla, Ireneu. El meu llibre de música. Iniciació (en català). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A.. ISBN 8484154947. 
  • Segarra Malla, Ireneu. El meu llibre de música. Primer Curs (en català). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A.. ISBN 8498838347. 
  • Segarra Malla, Ireneu. El meu llibre de música. Segon Curs (en català). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A.. ISBN 8478265198. 
  • Segarra Malla, Ireneu. El meu llibre de música. Tercer Curs (en català). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A.. ISBN 848415498X. 
  • Segarra Malla, Ireneu. El meu llibre de música. Quart Curs (en català). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A.. ISBN 8478267751. 

Vegeu el Portal d'Art Versió per a imprimir