Matemàtiques (nivell ESO)/Probabilitat d'un esdeveniment

Probabilitat d'un esdeveniment
de Matemàtiques (nivell ESO)
Gnome-go-jump-right.svg
Tornar a
Índex general


La probabilitat és una mesura del grau de certesa d'un esdeveniment dins un experiment aleatori.

Daus

El matemàtic francès Laplace va contribuir de manera important al desenvolupament del càlcul de probabilitats. És destacable la regla de Laplace, que ens permet calcular, mitjançant una fórmula, la probabilitat d'un esdeveniment associat a un experiment aleatori, en el cas que tots els esdeveniments d'aquesta experiència siguin equiprobables (és a dir, que tinguin la mateixa probabilitat de verificar-se).

Així i tot, la probabilitat no és pas una ciència exacta. Simplement analitza i calcula possibles resultats. No hi hem de confiar cegament, en el sentit que si hem obtingut un resultat d'un 90% per exemple en un problema concret, no vol dir que necessàriament hagi de succeir. Moltes vegades, per poc que ens agradi, ocorren els resultats amb menys probabilitat teòrica.

Com s'expressa una probabilitatModifica

Es pot expressar numèricament com:

  • Un nombre decimal positiu entre 0 i 1. Si una probabilitat és negativa o major que 1, serà incorrecta.
  • Un percentatge, entre el 0% i el 100%. Si una probabilitat supera un 100%, serà incorrecta.
  • Una fracció positiva i amb el numerador menor o igual que el denominador.

A continuacióModifica

Propietats de la probabilitat


Enllaços externsModifica