Matemàtiques (nivell ESO)/Progressions geomètriques

En matemàtiques una progressió geomètrica és una successió de nombres que compleix que el quocient entre dos membres successius de la successió és una constant anomenada raó comuna o factor de progressió de la successió.

A vegades es pot utilitzar com a concepte abstracte. Normalment es fa servir com a contrapunt a progressió aritmètica de manera que s'indica que la geomètrica té un creixement ràpid i l'aritmètica, un de no tant ràpid.

Com a exemples de progressions geomètriques podem escriure:

  • La raó és 2
  • La raó és 2/3
  • La raó és -1

Terme general modifica

El terme general d'una progressió geomètrica és   =   ·  

on r ≠ 0 és el factor de progressió i " " és el nombre inicial.