Matemàtiques (nivell ESO)/Sistemes d'equacions/Examen resolt model A

Fes els exercicis següents. Recorda que cal escriure les passes intermèdies. Es recomana comprovar les solucions obtingudes.

Pregunta 1Modifica

1. Resol per reducció:

 

Pregunta 2Modifica

2. Resol per igualació:

 

Pregunta 3Modifica

3. Resol per substitució:

 

Pregunta 4Modifica

4. Resol per algun dels 3 mètodes:

 

Pregunta 5Modifica

5. Contesta les preguntes següents amb el que s'ha explicat a classe.

  1. Què és discutir un sistema d'equacions lineals? Posa un exemple.
  2. Quina diferència hi ha entre resoldre i discutir? Posa un exemple.
  3. Proposa un exemple de sistema d'equacions lineals que sorgesqui d'un problema, igual que vam fer a classe el primer dia del tema (el dels cromos).
  4. Escriu un sistema d'equacions lineals que tengui com a solució