Matemàtiques (nivell ESO)/Sistemes d'equacions/Examen resolt model B

Fes els exercicis següents. Recorda que cal escriure les passes intermèdies. Es recomana comprovar les solucions obtingudes.

Pregunta 1

modifica

1. Resol per reducció:

 

Pregunta 2

modifica

2. Resol per igualació:

 

Pregunta 3

modifica

3. Resol per substitució:

 

Pregunta 4

modifica

4. Resol per algun dels 3 mètodes:

 

Pregunta 5

modifica

5. Contesta les preguntes següents amb el que s'ha explicat a classe.

  1. Què és una solució d'un sistema d'equacions lineals? Posa un exemple.
  2. Quina diferència hi ha entre resoldre i discutir? Posa un exemple.
  3. Escriu un sistema d'equacions lineals que tengui com a solució  
  4. Proposa un exemple de sistema d'equacions lineals que sorgesqui d'un problema, igual que vam fer a classe el primer dia del tema (el dels cromos).