• Organització de tasques que vull fer:
  • Llibre de matemàtiques 3r de ESO
   • Mirar la plantilla {{infollibre}}, qué és exactament i perquè serveix Fet Fet!
   • El mateix amb {{navegar|llibre=nom del llibre |actual=nom de la plana actual (sense el nom del llibre) |anterior=nom de la plana anterior |següent=nom de la plana següent }} (encara que em sembla que aquesta es bastant clara). Fet Fet!
   • Abans d'acabar aquesta setmana, refer l'índex del llibre mirant tots els llibres de 3r de ESO que tinc disponibles. -en aquests moments no puc fer això en una setmana, fins a principis/meitat d'ectubre. He fet l'índex del primer bloc i arreglaré un bloc per setmana.Fet Fet! (encara que no segons el calendari inicial).
   • Durant aquest mes d'octubre hauria de redactar la par de nombres enters i de fraccions.