Estudiant de Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils del grau d'Enginyeria Informàtica a l'EPSEVG.